INFORMATION

Samarbejdspartere:
Pro-Plan Interaktiv A/S 

Strømlinet

Rønd Media

Der modtages provision, vederlag, rabat for fremskaffelse af/henvisning til:
ETU A/S
Dansk Boligforsikring via Willis
Strømlinet

Kontakt os for yderligere oplysninger om provisions, vederlagets eller rabattens størrelse.

Ansvarsforsikring og garantistillelse:
Ejendomsmæglerfirmaet DITHJEM ApS er forsikret gennem HDI Forsikring:

HDI Forsikring Danmark
Indiakaj 6, 1. sal, DK-2100 København Ø

Tlf: 33 36 95 95
www.hdi-online.dk

Forsikringen dækker alene formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra Europæiske kontorer.

Kontaktoplysninger Erhvervsstyrelsen:
Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17, 2100 København Ø
Tlf nr 35 29 10 00
www.erhvervsstyrelsen.dk

Forbrugerklageloven:
Ønsker du, som forbruger, at klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til ”Klagenævnet for Ejendomsformidling” eller "Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere", der er uvildige forbrugerklagenævn:

Klagenævnet for ejendomsformidling
Islands Brygge 43 2300 København S
Tlf.  70 25 36 66,
www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere,
Nævnenes Hus,
Toldboden 2,8800 Viborg,
Tlf. 72 40 56 00,
www.naevneneshus.dk/start-din-klage/disciplinaernaevnet-for-ejendomsmaeglere/

Såfremt der opstår en tvist med en forbruger, hvor ejendomsmæglervirksomheden afviser forbrugerens krav helt eller delvist, skal ejendomsmæglervirksomheden giver forbrugeren oplysning om, at tvisten kan indbringes for ”Klagenævnet for Ejendomsformidling” eller "Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere".

Dansk Ejendomsmæglerforening:
Vi er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE).

Dansk Ejendomsmæglerforening er brancheforening for ejendomsmæglere i Danmark. Foreningen blev stiftet i 1912 og har til formål at varetage medlemmers erhvervsmæssige og branchemæssige interesser.

Foreningen arbejder for:
- At medlemmerne på en betryggende og professionel måde yder formidling af fast ejendom
- At sikre ejendomsmæglerbranchen bedst mulige arbejdsvilkår

Det er Dansk Ejendomsmæglerforening, der varetager branchens etiske regler, udarbejder normer, retningslinjer og formularer, der skal styrke den faglige kvalitet i mæglernes arbejde. Foreningen varetager desuden branchens interesser over for det politiske system, pressen og øvrige interessenter.

Endelig medfinansierer DE driften af ”Klagenævnet for Ejendomsformidling” og er medejer af ”boligsiden.dk”, hvor der er overblik over det samlede boligudbud i Danmark.